MOOC MEE! over Young Adult
We zijn allemaal jong geweest. Maar de jongeren van nu zijn anders dan de generatie van 40, 20 of 10 jaar geleden. Weten we voldoende van deze jonge generatie om met hun in contact te blijven? Wat doen jongeren  nu? Wat denken ze en wat willen ze? Leest deze jonge generatie eigenlijk wel of hebben ze wel wat anders aan hun hoofd dan lezen? En wat lezen ze dan?

Met deze MOOC duiken we in het brein van jongeren van 12 tot 18 jaar. Thema's die aan bod komen zijn de ontwikkeling naar jong volwassenen, jongerencultuur, het leesgedrag en het leesaanbod van en voor pubers en young adults en de inzet van jongerenliteratuur in het onderwijs.
In deze MOOC maken we kennis met wereld de huidige generatie jongeren door middel van blogs, filmpjes, interessante voorbeelden,lessuggesties en digitale en fysieke bronnen. Als deelnemer lever je een actieve bijdrage door bijvoorbeeld reacties te geven op de blogs en filmpjes, opdrachten te maken en een bezoek te brengen aan de Meet & Greet.

Datum
Start 3 december 2015

Voor wie?
Voor leesconsulenten en mediacoaches van bibliotheken, docenten, leerkrachten en studenten lerarenopleidingen.

Thema's
7 MOOCdagen over:
Het brein van pubers en young adults
Jongerencultuur
Leesgedrag
Leesaanbod: boeken voor pubers / Genre Young Adult
Jongerenliteratuur in de het onderwijs
Prijzen, websites en blogs
Meet & Greet: ontmoeting met deelnemers én met een auteur van jongerenliteratuur

De inschrijftermijn voor deze MOOC is gesloten.

MOOC Mee! over Pubers & Young Adults is ontwikkeld door de projectgroep Taal en Media voor Jeugd en Jongeren (Brabantse Netwerk Bibliotheek).